ترتیبی

پارسی: شماره‌یِ ترتیبی
English: ordinal numeral
Deutsch: Ordinalzahl

Synonyms:
ordinal numeral,Ordinalzahl

Comments are closed.