تک‌واژِ دستوری

پارسی: تک‌واژِ دستوری
English: grammatical morpheme
Deutsch: grammatisches Morphem

Synonyms:
grammatical morpheme,grammatisches Morphem

Comments are closed.