شماره‌یِ تناسبی

پارسی: شماره‌یِ تناسبی
English: proportional numeral
Deutsch: Proportionalzahl

Synonyms:
proportional numeral,Proportionalzahl

Comments are closed.