شماره‌یِ ساده

پارسی: شماره‌یِ ساده
English: cardinal numeral
Deutsch: Kardinalzahl

Synonyms:
cardinal numeral,Kardinalzahl

Comments are closed.