ضمیرِ شخصیِ عام

پارسی: ضمیرِ شخصیِ عام
English: appellative personal pronoun
Deutsch: appellatives Personalpronomen

Synonyms:
appellative personal pronoun,appellatives Personalpronomen

Comments are closed.