نمودِ شمارشی

پارسی: نمودِ شمارشی
نمودِ شمارشیِ بندِ اسمی
نمودِ شمارشیِ بندِ فعلی

English: number
grammatical categorie of noun phrase
grammatical categorie of verb phrase

Deutsch: Numerus
grammatische Kategorie der Nominalphrase
grammatische Kategorie der Verbalphrase

Synonyms:
number,Numerus

Comments are closed.