نمودِ قطبی

پارسی: نمودِ قطبی
نمودِ قطبیِ بندِ اسمی
نمودِ قطبیِ بندِ صفتی
نمودِ قطبیِ بندِ فعلی

English: polarity
grammatical categorie of noun phrase
grammatical categorie of adjectival phrase
grammatical categorie of verb phrase

Deutsch: Polarität
grammatische Kategorie der Nominalphrase
grammatische Kategorie der Adjektivphrase
grammatische Kategorie der Verbalphrase

Synonyms:
Polarität,polarity

Comments are closed.