گردشِ واکه‌هایِ هند و اروپایی

پارسی: گردشِ واکه‌هایِ هند و اروپایی
English: Indo-European ablaut
Deutsch: indoeuropäischer Ablaut

Synonyms:
Indo-European ablaut,indoeuropäischer Ablaut

Comments are closed.