۶. شماره

شماره‌ها بندهایی هستند که بر انـدازه‌ای دلالت می‌کنند. شماره‌های پارسی از این قرار هستند:

دیدگاهتان را بنویسید