Thesaurus

/ɒ/
Adverb /-ɒ/
Suffix /-ɒ/
Postposition /-ɒ/
Interfix /-ɒ-/
Flexionssuffix /-ɒd/
Appellatives Personalpronomen /ɒdæm/
Flexionssuffix /-ɒð/
Suffix /-ɒðegi/
Suffix /-ɒgen/
Suffix /-ɒgin/
Adverb /ɒj/
Suffix /-ɒi/
Adverb /ɒj/
Adverb /ɒjɒ/
Suffix /-ɒjɒ/
Suffix /-ɒjægi/
Suffix /-ɒk/
Suffix /-ɒken/
Suffix /-ɒkin/
Suffix /-ɒl/
Suffix /-ɒlæ/
Suffix /-ɒle/
Flexionssuffix /-ɒm/
Suffix /-ɒmæ/
Suffix /-ɒme/
Demonstrativpronomen /ɒn/
Intensivpronomen /ɒn/
Suffix /-ɒn/
Demonstrativpronomen /ɒnɒn/
Adverb /ɒnæk/
Adverb /ɒndun/
Demonstrativpronomen /ɒnhɒ/
Quantifikativpronomen /ɒn hæmæ/
Quantifikativpronomen /ɒn hæme/
Demonstrativpronomen /ɒn koʤɒ/
Demonstrativpronomen /ɒn ʧ/
Demonstrativpronomen /ɒn ʧe/
Qualifikativpronomen /ɒn ʧon ɒn/
Qualifikativpronomen /ɒn ʧun ɒn/
Suffix /-ɒr/
Adverb /ɒre/
Adverb /ɒreː/
Adverb /ɒri/
Suffix /-ɒs/
Suffix /-ɒsɒ/
Suffix /-ɒt/
Suffix /-ɒvænd/
/æ/
Suffix /-æ/
Präfix /æbɒ-/
Präposition /æbɒ/
Präposition /æbær/
Präfix /æbeː-/
Präposition /æbeː/
Flexionssuffix /-æd/
Flexionssuffix /-æð/
Exklamativpronomen /æʤæb/
Adverb /ægær/
Konjunktion /ægær/
Differentialpronomen /æɣjɒr/
Präposition /æj/
Zirkumposition /æj ~ -ɒ/
Adverb /æjɒ/
Präposition /æjɒ/
Suffix /-æk/
Adverb /æknun/
Adverb /ælɒ/
Suffix /-æm/
Flexionssuffix /-æm/
Suppletiv-Verb /-æm/
Personalpronomen /æmɒ/
Suffix /-æn/
Suffix /-ænd/
Flexionssuffix /-ænd/
Numeralpronomen /ænd/
Suppletiv-Verb /-ænd/
Suffix /-ændæ/
Postposition /ændær/
Präposition /ændær/
Verbpartikel /ændær/
Suffix /-ænde/
Numeralpronomen /ænd-i/
Suffix /-ændu/
Suffix /-ængi/
Adverb /ær/
Präfix /-ær/
Konjunktion /ær/
Suffix /-æst/
Suppletiv-Verb /-æst/
Suffix /-æʃt/
Präposition /æz/
Zirkumposition /æz ~ ændær/
Zirkumposition /æz ~ bær/
Zirkumposition /æz ~ dær/
Zirkumposition /æz ~ færɒz/
Zirkumposition /æz ~ rɒ/
/b/
Suffix /-bɒ/
Präfix /bɒ-/
Präposition /bɒ/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bɒhmɒn/
Suffix /-bɒn/
Suffix /-bɒr/
Zählwort /bɒr/
Suffix /-bɒræ/
Suffix /-bɒre/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bɒstɒr/
Adverb /bɒz/
Präfix /bɒz-/
Präposition /bɒz/
Verbpartikel /bɒz/
Präposition /bæ/
Zirkumposition /bæ ~ ændær/
Zirkumposition /bæ ~ ændærun/
Zirkumposition /bæ ~ bær/
Zirkumposition /bæ ~ dær/
Zirkumposition /bæ ~ dærun/
Partitivpronomen /bæʔz-i/
Partitivpronomen /bæʔz-i-hɒ/
Präposition /bæd/
Präposition /bæð/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bæhmɒn/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bæhmɒni/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bæhmædɒn/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bæhmæðɒn/
Konjunktion /bæl/
Differentialpronomen /bæɣijjæ/
Differentialpronomen /bæɣijje/
Suffix /-bær/
Verbpartikel /bær/
Präposition /bær/
Multiplikativpronomen /bær-ɒ-bær/
Zirkumposition /bær ~ ændær/
Zirkumposition /bær ~ bær/
Partitivpronomen /bærx-i/
Suffix /-bæs/
Präfix /be-/
Präposition /be/
Zirkumposition /be ~ ændær/
Zirkumposition /be ~ ændærun/
Zirkumposition /be ~ bær/
Zirkumposition /be ~ dær/
Zirkumposition /be ~ dærun/
Präposition /bed/
Präposition /bedune/
Präfix /beː-/
Präposition /beː/
Präfix /bi-/
Präposition /bi/
Suffix /-bil/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bisɒr/
Kardinalzahl /bist/
Indefinitives Demonstrativpronomen /bistɒr/
Kardinalzahl /bivær/
Suffix /-bod/
Suffix /-boð/
Präfix /bol-/
/d/
Suffix /-d/
Suffix /-dɒn/
Zählwort /dɒnæ/
Zählwort /dɒne/
Suffix /-dɒni/
Suffix /-dɒr/
Kardinalzahl /dæh/
Suffix /-dæn/
Verbpartikel /dær/
Präposition /dær/
Postposition /dær/
Zirkumposition /dær ~ dær/
Differentialpronomen /degær/
Differentialpronomen /degærɒn/
Differentialpronomen /degærhɒ/
Differentialpronomen /degæri/
Kardinalzahl /devist/
Adverb /digær/
Differentialpronomen /digær/
Differentialpronomen /digærɒn/
Differentialpronomen /digærhɒ/
Differentialpronomen /digæri/
Differentialpronomen /digærom/
Suffix /-dis/
Suffix /-diz/
Kardinalzahl /do/
Kardinalzahl /dovist/
/ʤ/
Suffix /-ʤi/
Suffix /-ʤin/
Assoziativpronomen /ʤomlæ/
Assoziativpronomen /ʤomlægi/
Assoziativpronomen /ʤomle/
Assoziativpronomen /ʤomlegi/
Elision /ʤoz/
/e/
enklitischer Artikel /-e/
Konjunktion /-e/
Suffix /-e/
Suffix /-eh/
Präposition /ej/
Zirkumposition /ej ~ -ɒ/
Präposition /ellɒ/
Konjunktion /ellɒ/
Demonstrativpronomen /em-/
Suffix /-est/
Suffix /-estɒn/
Suffix /-eʃ/
Suffix /-eʃn/
Suffix /-eʃt/
/eː/
enklitischer Artikel /-eː/
Flexionssuffix /-eː/
Suppletiv-Verb /-eː/
Flexionssuffix /-eːd/
Suppletiv-Verb /-eːd/
Flexionssuffix /-eːð/
Suppletiv-Verb /-eːð/
Adverb /eːðun/
Flexionssuffix /-eːm/
Suppletiv-Verb /-eːm/
Personalpronomen /eːʃɒn/
Flexionssuffix /-eːt/
Suppletiv-Verb /-eːt/
Inexistenzialpronomen /eːʧ/
/f/
Präposition /fɒ/
Verbpartikel /fɒ/
Verbpartikel /færɒ/
Präposition /færɒ/
Verbpartikel /færɒz/
Suffix /-fæʃ/
Indefinitives Demonstrativpronomen /folɒn/
Indefinitives Demonstrativpronomen /folɒni/
Verbpartikel /foru/
/g/
Partitivpronomen /gɒh-i/
Suffix /-gɒlæ/
Suffix /-gɒle/
Suffix /-gɒn/
Suffix /-gɒnæ/
Suffix /-gɒne/
Suffix /-gɒr/
Adverb /gær/
Suffix /-gær/
Konjunktion /gær/
Suffix /-gen/
Suffix /-gin/
/ɣ/
Suffix /-ɣɒlæ/
Suffix /-ɣɒle/
Differentialpronomen /ɣæjr/
Differentialpronomen /ɣæjreh/
Differentialpronomen /ɣejr/
Differentialpronomen /ɣejreh/
/h/
Adverb /hɒ/
Suffix /-hɒ/
Verbpartikel /hɒ/
Präposition /hɒ/
Adverb /hɒmvɒr/
Adverb /hɒmvɒræ/
Adverb /hɒmvɒre/
Adverb /hɒn/
Suffix /-hɒn/
Kardinalzahl /hæft/
Kardinalzahl /hæftɒd/
Kardinalzahl /hæftɒð/
Adverb /hægerz/
Adverb /hæj/
Adverb /hælɒ/
Adverb /hælæ/
Adverb /hæle/
Intensivpronomen /hæm-/
Adverb /hæm/
Präfix /hæm-/
Verbpartikel /hæm/
Reziprokpronomen /hæm/
Zirkumfix /hæm- ~ -i/
Personalpronomen /hæmɒ/
Assoziativpronomen /hæmɒd/
Assoziativpronomen /hæmɒð/
Intensives Demonstrativpronomen /hæm-ɒn/
Intensives Demonstrativpronomen /hæm-ɒnhɒ/
Adverb /hæmɒr/
Adverb /hæmɒrɒ/
Adverb /hæmɒræ/
Adverb /hæmɒre/
Distributivpronomen /hæmæ/
Assoziativpronomen /hæmæ/
Assoziativpronomen /hæmægɒn/
Assoziativpronomen /hæmægi/
Assoziativpronomen /hæmægin/
Adverb /hæm-æknun/
Assoziativpronomen /hæmæ ʧi/
Reziprokpronomen /hæm-degær/
Reziprokpronomen /hæm-digær/
Distributivpronomen /hæme/
Assoziativpronomen /hæme/
Assoziativpronomen /hæmegɒn/
Assoziativpronomen /hæmegi/
Assoziativpronomen /hæmegin/
Assoziativpronomen /hæme ʧi/
Adverb /hæmeː/
Adverb /hæm-eːðun/
Adverb /hæmeːʃæ/
Assoziativpronomen /hæmgin/
Adverb /hæmi/
Adverb /hæm-idun/
Intensives Demonstrativpronomen /hæm-in/
Adverb /hæm-inæk/
Intensives Demonstrativpronomen /hæm-inhɒ/
Adverb /hæmiʃæ/
Adverb /hæmiʃe/
Adverb /hæm-konun/
Intensives Personalpronomen /hæm-to/
Präposition /hæm-ʧo/
Präposition /hæm-ʧon/
Präposition /hæm-ʧun/
Intensives Personalpronomen /hæm-u/
Intensives Personalpronomen /hæm-uj/
Adverb /hæmvɒr/
Adverb /hæmvɒræ/
Adverb /hæmvɒre/
Intensives Personalpronomen /hæm-væj/
Intensives Personalpronomen /hæm-vej/
Suffix /-hæn/
Adverb /hænuz/
Distributivpronomen /hær/
Inexistenzialpronomen /hær/
Assoziativpronomen /hær/
Konjunktion /hær/
Distributivpronomen /hær ɒn/
Distributivpronomen /hær ɒn koʤɒ/
Distributivpronomen /hær ɒn ʧ/
Distributivpronomen /hær ɒn ʧe/
Adverb /hærgez/
Adverb /hærgiz/
Distributivpronomen /hær jek/
Distributivpronomen /hær jek-i/
Distributivpronomen /hær k/
Distributivpronomen /hær ke/
Distributivpronomen /hær ki/
Distributivpronomen /hær kodɒm/
Distributivpronomen /hær koðɒm/
Distributivpronomen /hær koʤɒ/
Distributivpronomen /hær ʧ/
Distributivpronomen /hær ʧænd/
Distributivpronomen /hær ʧe/
Elativpronomen /hær ʧe/
Distributivpronomen /hær ʧe-ɣædr/
Distributivpronomen /hær ʧi/
Distributivpronomen /hær ʧun/
Kardinalzahl /hæʃt/
Kardinalzahl /hæʃtɒd/
Kardinalzahl /hæʃtɒð/
Adverb /hej/
Kardinalzahl /hezɒr/
Inexistenzialpronomen /heːʧ/
Inexistenzialpronomen /heːʧi/
Inexistenzialpronomen /heːʧ jek/
Inexistenzialpronomen /heːʧ ki/
Inexistenzialpronomen /heːʧ kodɒm/
Inexistenzialpronomen /heːʧ koðɒm/
Inexistenzialpronomen /heːʧ koʤɒ/
Inexistenzialpronomen /heːʧ ʧi/
Adverb /hin/
Inexistenzialpronomen /hiʧ/
Inexistenzialpronomen /hiʧi/
Inexistenzialpronomen /hiʧ jek/
Inexistenzialpronomen /hiʧ ki/
Inexistenzialpronomen /hiʧ kodɒm/
Inexistenzialpronomen /hiʧ koʤɒ/
Inexistenzialpronomen /hiʧ ʧi/
Verbpartikel /hoː/
/i/
Demonstrativpronomen /i-/
enklitischer Artikel /-i/
Konjunktion /-i/
Suffix /-i/
Flexionssuffix /-i/
Suppletiv-Verb /-i/
Flexionssuffix /-id/
Suppletiv-Verb /-id/
Numeralpronomen /idænd/
Adverb /idun/
Numeralpronomen /iðænd/
Suffix /-iʤæ/
Suffix /-iʤe/
Suffix /-ih/
Suffix /-ijjæ/
Suffix /-ijjæt/
Suffix /-ijje/
Suffix /-ik/
Flexionssuffix /-im/
Suppletiv-Verb /-im/
Personalpronomen /imɒ/
Demonstrativpronomen /in/
Intensivpronomen /in/
Suffix /-in/
Demonstrativpronomen /inɒn/
Suffix /-inæ/
Adverb /inæk/
Numeralpronomen /inænd/
Suffix /-ine/
Demonstrativpronomen /inhɒ/
Quantifikativpronomen /in hæmæ/
Quantifikativpronomen /in hæme/
Qualifikativpronomen /in ʧon in/
Qualifikativpronomen /in ʧun in/
Suffix /-iʃ/
Personalpronomen /iʃɒn/
Suppletiv-Verb /-it/
Inexistenzialpronomen /iʧ/
Suffix /-iʧæ/
Suffix /-iʧe/
Suffix /-ivɒr/
Suffix /-izæ/
Suffix /-izæk/
Suffix /-ize/
/j/
Adverb /jɒ/
Präposition /jɒ/
Konjunktion /jɒ/
Suffix /-jɒr/
Indefinitives Demonstrativpronomen /jɒr-u/
Kardinalzahl /jæk/
Kardinalzahl /jek/
Reziprokpronomen /jek-degær/
Reziprokpronomen /jek-digær/
Reziprokpronomen /jek-digærɒn/
Kardinalzahl /jek-i/
Selektivpronomen /jek kodɒm/
Selektivpronomen /jek koðɒm/
/k/
Interrogativpronomen /kæj/
Interrogativpronomen /kæjhɒ/
Adverb /ke/
Interrogativpronomen /ke/
Konjunktion /ke/
Interrogativpronomen /kej/
Interrogativpronomen /kejhɒ/
Interrogativpronomen /ki/
Konjunktion /ki/
Interrogativpronomen /kiɒn/
Interrogativpronomen /kihɒ/
Interrogativpronomen /kodɒm/
Interrogativpronomen /kodɒmɒn/
Interrogativpronomen /kodɒmhɒ/
Interrogativpronomen /kodɒmi/
Interrogativpronomen /kodɒmin/
Interrogativpronomen /kodɒminhɒ/
Interrogativpronomen /kodɒmin jek/
Interrogativpronomen /kodɒm jek/
Interrogativpronomen /koðɒm/
Interrogativpronomen /koðɒmɒn/
Interrogativpronomen /koðɒmhɒ/
Interrogativpronomen /koðɒmi/
Interrogativpronomen /koðɒmin/
Interrogativpronomen /koðɒminhɒ/
Interrogativpronomen /koðɒmin jek/
Interrogativpronomen /koðɒm jek/
Distributivpronomen /koʤɒ/
Interrogativpronomen /koʤɒ/
Konjunktion /koʤɒ/
Interrogativpronomen /koʤɒhɒ/
Adverb /konun/
Suffix /-kur/
/l/
Suffix /-lɒn/
Suffix /-lɒx/
Adverb /leːk/
Suffix /-lik/
Adverb /lik/
/m/
Possessivpronomen /-m/
Personalpronomen /mɒ/
Personalpronomen /mɒhɒ/
Personalpronomen /mɒjɒn/
Suffix /-mɒn/
Possessivpronomen /-mɒn/
Adverb /mæ/
Präfix /mæ-/
Personalpronomen /mæ-/
Adverb /mægær/
Präposition /mægær/
Konjunktion /mægær/
Personalpronomen /mæn/
Suffix /-mænd/
Suffix /-mændæ/
Suffix /-mænde/
Präposition /mær/
Differentialpronomen /mærdom/
Zirkumposition /mær ~ rɒ/
Adverb /meː-/
Adverb /mi-/
Kardinalzahl /miljun/
/n/
Präfix /nɒ-/
Suffix /-nɒ/
Zirkumfix /nɒ- ~ -i/
Suffix /-nɒk/
Adverb /næ/
Präfix /næ-/
Adverb /næk/
Suffix /-nængi/
Kardinalzahl /nævæd/
Kardinalzahl /nævæð/
Verbpartikel /negæh/
Verbpartikel /negɒh/
Adverb /ni/
Präfix /ni-/
Kardinalzahl /nim/
Adverb /niz/
Kardinalzahl /noh/
Adverb /nun/
/o/
Konjunktion /o/
Suffix /-ol/
Suffix /-olæ/
Suffix /-ole/
Suffix /-om/
Suffix /-oræ/
Suffix /-ore/
/p/
Präfix /pɒ-/
Suffix /-pɒd/
Präfix /pɒd-/
Suffix /-pɒð/
Präfix /pɒð-/
Präfix /pɒj-/
Präfix /pɒr-/
Kardinalzahl /pænʤ/
Kardinalzahl /pænʤɒh/
Kardinalzahl /pænʤæh/
Adverb /pæs/
Verbpartikel /pæs/
Verbpartikel /piʃ/
/r/
Postposition /rɒ/
Zählwort /rɒh/
Suffix /-rɒn/
Suffix /-ræ/
Zählwort /ræh/
Suffix /-re/
Suffix /-rom/
Verbpartikel /ru/
/s/
Suffix /-sɒ/
Suffix /-sɒr/
Kardinalzahl /sæd/
Kardinalzahl /sæð/
Verbpartikel /sær/
Suffix /-sær/
Kardinalzahl /se/
Kardinalzahl /sefr/
Kardinalzahl /si/
Suffix /-sir/
/ʃ/
Possessivpronomen /-ʃ/
Possessivpronomen /-ʃɒn/
Suffix /-ʃæn/
Kardinalzahl /ʃæst/
Kardinalzahl /ʃeʃ/
Personalpronomen /ʃomɒ/
Personalpronomen /ʃomɒhɒ/
Personalpronomen /ʃomɒjɒn/
/t/
Suffix /-t/
Possessivpronomen /-t/
Adverb /tɒ/
Präposition /tɒ/
Konjunktion /tɒ/
Zählwort /tɒ/
Possessivpronomen /-tɒn/
Suffix /-tɒr/
Suffix /-tɒʃ/
Suffix /-tæn/
Suffix /-tær/
Indefinitives Demonstrativpronomen /tæræf/
Kardinalzahl /tiræst/
Personalpronomen /to/
/ʧ/
Kardinalzahl /ʧɒr/
Suffix /-ʧæ/
Kardinalzahl /ʧæhɒr/
Konjunktion /ʧænd/
Interrogativpronomen /ʧænd/
Numeralpronomen /ʧænd/
Multiplikativpronomen /ʧænd-ɒn/
Numeralpronomen /ʧænd-ɒn/
Quantifikativpronomen /ʧænd-ɒn/
Numeralpronomen /ʧænd-eː/
Numeralpronomen /ʧænd-i/
Numeralpronomen /ʧænd-in/
Quantifikativpronomen /ʧænd-in/
Numeralpronomen /ʧænd-in o ʧænd/
Exklamativpronomen /ʧe/
Interrogativpronomen /ʧe/
Konjunktion /ʧe/
Suffix /-ʧe/
Interrogativpronomen /ʧehɒ/
Kardinalzahl /ʧehel/
Kardinalzahl /ʧel/
Interrogativpronomen /ʧe-rɒ/
Suffix /-ʧi/
Interrogativpronomen /ʧi/
Inexistenzialpronomen /ʧi/
Interrogativpronomen /ʧihɒ/
Präposition /ʧo/
Konjunktion /ʧo/
Konjunktion /ʧon/
Präposition /ʧon/
Qualifikativpronomen /ʧon ɒn/
Qualifikativpronomen /ʧon in/
Interrogativpronomen /ʧun/
Konjunktion /ʧun/
Qualifikativpronomen /ʧun ɒn/
Qualifikativpronomen /ʧun in/
/u/
enklitischer Artikel /-u/
Suffix /-u/
Personalpronomen /u/
Personalpronomen /uj/
Suffix /-ul/
Suffix /-ulæ/
Suffix /-ule/
Suffix /-umænd/
Suffix /-ur/
Personalpronomen /uʃɒn/
/v/
Präfix /vɒ-/
Präposition /vɒ/
Suffix /-vɒ/
Verbpartikel /vɒ/
Suffix /-vɒn/
Suffix /-vɒnæ/
Suffix /-vɒne/
Suffix /-vɒr/
Suffix /-vɒræ/
Suffix /-vɒre/
Personalpronomen /væ-/
Konjunktion /væ/
Personalpronomen /væj/
Multiplikativpronomen /væj/
Adverb /væleː/
Adverb /væli/
Suffix /-væn/
Suffix /-vænd/
Suffix /-vær/
Verbpartikel /vær/
Suffix /-væʃ/
Personalpronomen /vej/
Multiplikativpronomen /vej/
Suffix /-vil/
Konjunktion /vo/
/x/
Partitivpronomen /xæjl-i/
Partitivpronomen /xæjl-i-hɒ/
Suffix /-xæn/
Partitivpronomen /xejl-i/
Partitivpronomen /xejl-i-hɒ/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xeːʃ/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xeːʃ-tæn/
Reflexive- und Intensivpronomen /xiʃ/
Reflexive- und Intensivpronomen /xiʃ-tæn/
Adverb /xod/
Reflexive- und Intensivpronomen /xod/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xodhɒ/
Adverb /xoð/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xoð/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xoðhɒ/
Numeralpronomen /xordæ-i/
Numeralpronomen /xorde-i/
Adverb /xvæð/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xvæð/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xvæðhɒ/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xveːʃ/
Reflexiv- und Intensivpronomen /xveːʃ-tæn/
/z/
Suffix /-zɒr/
Suffix /-zæ/
Suffix /-ze/
Präposition /ze/
Zirkumposition /ze ~ bær/
Zirkumposition /ze ~ rɒ/
Präposition /zi/
/ʒ/
Suffix /-ʒæ/
Suffix /-ʒæk/
Suffix /-ʒe/

Schreibe einen Kommentar